Här kan du hitta rapporter, artiklar och andra dokument som skrivits inom Ångermanälvsprojektet (2005-):

 

Rapporter

VMF/Norconsult 2023 Fiskväg vid Sollefteå kraftverk – fördjupad utredning

VMF 2023 Slutredovisning fiskväg Sollefteå

VMF 2022 Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i Ångermanälvens huvudfåra

VMF 2020 Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i Faxälven

VMF 2018 Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i Fjällsjöälven

SKS 2015:9 Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven

SKS 2011:5 Nedre Ångermanälven och Faxälven – förslag till miljöförbättrande åtgärder

SKS 2009:1 Åtgärdsplanering i reglerade vattendrag – arbetsgång och åtgärdsförslag i övre Ångermanälven

 

Bullerforsen torrfåra 1, slutrapport 2017

Bullerforsen torrfåra 2, slutrapport 2016

Albloselbäcken, slutrapport 2017

Torvsjöån, slutrapport 2017

 

Broschyrer och posters

Bullerforsen – restaurering, poster

Bullerforsen – restaurering, broschyr

 

Albloselbäcken – restaurering, poster

Albloselbäcken – restaurering, broschyr

 

Torvsjöån – restaurering, poster

Torvsjöån – restaurering, broschyr

 

Laxbäcken – restaurering, poster

Laxbäcken – restaurering, broschyr

 

Mesjöbäcken – restaurering, poster

Mesjöbäcken – restaurering, broschyr

 

Sollefteå – förslag gällande fiskvandringsväg