Sedan 2004 är Vilhelmina kommun utpekad som en Model Forest (MF) och medlem i det internationella Model Forest-nätverket (IMFN). VMF är en del i ett nätverk av partnerskap och arenor runt om i världen, vilka arbetar för hållbar landskapsutveckling. 2004 var VMF första MF i Europa. Idag finns det mer än 60 Model Forests i 30 olika länder.

Syftet med VMF är att uppnå ett långsiktigt uthålligt brukande av landskapet i Vilhelmina kommun, baserat på lokalt samarbete och samverkan. VMF har ett visningsrum i kyrksta’n och runt om i kommunen har s.k. ”demonstrationsområden” skapats.

Demonstrationsområdena fungerar som lärosalar i landskapet för att sprida kunskap och information om värden i och olika typer av brukande av landskapet. Mer information hittar du HÄR.

I arbetet med VMF är också kontakter med andra MF viktiga för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Genom åren har VMF främst samarbetat med Prince Albert MF (PAMF) i Kanada, men även med Helgeå och Bergslagen MF i Sverige.

Nyheter

Ny rapport från Ångermanälvsprojektet

Våren 2006 hölls det första mötet i Ångermanälvsprojektet. Huvudmålet med projektet var att inventera, utreda och presentera förslag på miljöförbättrande åtgärder för hela Ångermanälvssystemet; Ångermanälvens

Läs mer »
Filmer och klipp
I press och media

Den här hemsidan använder sig av cookies.